HH3

In 1945 kocht nv het Laar in Ekeren dit oude kasteel van Delft en een deel van de gronden er omheen om er een kliniek op te richten. De bouw begon in 1946 en in 1948 werd de kliniek onder de naam Sint-Lucaskliniek in dienst genomen. De kraamkliniek sloot in 1987 en in 1999 verlieten de laatste patiënten de kliniek. Daarna werd in 2000 de vroegere psychiatrische vleugel een vluchtelingen opvangcentrum. Het oude kasteeltje zelf werd tot begin 2010 nog gebruikt door het vredegerecht van het 11de kanton. Momenteel staat het gehele complex leeg. Het plan bestaat om alles te slopen en er nieuwbouw neer te zetten.